BOZOK ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Yrd.Doç. Dr. Nhal İNANDIKLIOĞLU (Başkan)

Doç. Dr. Sevinç POLAT (Üye)

Doç. Dr. Zeliha KAPUSUZ GENCER  (Üye)

Yrd.Doç.Dr.Mustafa Fatih ERKOÇ   (Üye)

Yüksekokul Sekreteri Ali ÇAĞLIOĞLU (Raportör)