BOZOK ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

Yüksekokul Müdürü   

Yrd.Doç. Dr. Nihal İNANDIKLIOĞLU
 

                                                                                                                          

                                Yüksekokul Müdür Yrd.                                                                                 Yüksekokul Müdür Yrd.

                    Öğr. Gör. Alperen Timuçin SÖNMEZ                                                             Öğr. Gör. Nursel ÜSTÜNDAĞ ÖCAL
                                

                                                                                    

                                                                                        Yüksekokul Sekreteri 

                                                                                             Ali ÇAĞLIOĞLU