BOZOK ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Müdür:Yard.Doç. Dr. Nihal İNANDIKLIOĞLU

Mdr.Yrd:

Yüksekokul Sekreteri Ali ÇAĞLIOĞLU