BOZOK ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Müdür:Yrd.Doç.Dr. Nihal İNANDIKLIOĞLU (Başkan)

Mdr. Yrd:

Öğr.Gör. Nursel ÖCAL ÜSTÜNDAĞ (Üye)

Öğr.Gör. Tolga HANAYOĞLU (Üye)