BOZOK ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre Yüksekokulumuzu Kazanan Öğrencilerin Dikkatine

2017- EK YERLEŞTİRME İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN İŞLEMLERİ

Adayların kayıtları, 13-19 Eylül 2017 tarihleri arasında kayıt hakkı kazandıkları birimlerce yapılacak olup, sağlık hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.

KAYITTA İSTENECEK BELGELER

1-Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı lise diplomasının aslı ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi.

2- Erkek adaylar için Askerlik şubesinden veya e-devlet üzerinden alınacak askerlik durum belgesi.

3-Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Otobüs Kaptanlığı Programına yerleşen adaylar;  tam teşekküllü hastaneden “Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; TC vatandaşı olmak; boyu 1,65 m’den kısa olmamak; boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; tam teşekküllü resmi bir hastaneden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almak gerekir.”(rapor yeni tarihli olacaktır)

4-Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümüne yerleşen adaylar; tam teşekküllü hastaneden “Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.”  (rapor yeni tarihli olacaktır)

5-Raporlar, yukarıda yazılı (3. ve 4 üncü) maddelere uygun olarak düzenlenmesi gerekmekte olup, uygun olmayan raporlar birimlerce kabul edilmeyerek adayların kaydı yapılmayacaktır.

6-Sorunu olmayan adaylardan kayıtlarda diploma, ösys sonuç belgesi, fotoğraf gibi kayıt belgeleri istenmemektedir.

7-Kayıtlarını şahsen müracaat ederek yapacaklardır.

ÖĞRENCİ NO VE ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ (obs) ŞİFRESİ EDİNME

Kayıt yaptıran öğrenciler, ders kayıtlarını (13-19 Eylül 2017 tarihleri arası) öğrenci bilgi sistemi (obs) üzerinden yapacaklardır. Öğrenci numaralarını ve şifrelerini, öğrenci bilgi sisteminin (obs) aktif olduğu obs.bozok.edu.tradresinden ilk şifrenizi oluşturmak için tıklayınız  linkine tıklayarak gerekli olan bilgileri yazdıklarında, gelen sayfada yazılı olan (Kullanıcı Adı) öğrencinin numarası olup, altında yazılı olan ilk şifresini edinerek sisteme giriş yaptıktan sonra yeni şifreyi oluşturarak işlemi tamamlayacaktır.

ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ

1-Normal öğretim programlarına yerleşen öğrenciler öğrenci katkı payı ödemeyeceklerdir.

2-İkinci öğretim öğrencileri, öğrenim ücretlerini akademik takvimde belirlenen ders kayıtları döneminde (13-19 Eylül 2017 tarihleri arası) obs.bozok.edu.tradresinden edindikleri 11 rakamlı öğrenci numaraları (öğrenci numarasının başında bulunan (o) harfi hariç) ile herhangi bir Halkbank şubesinden ödeyeceklerdir.

3-Katkı payını/ikinci öğretim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrencilerin ders kayıtları yapılmaz ve kaydı yenilenmez.

4-Öğrenim ücreti/katkı payları iki eşit taksitte ödenir.

5-Kayıt donduran/izinli sayılan öğrencilerden kayıt dondurduğu dönemler için katkı payı/ikinci öğretim ücreti alınmaz.

6-Öğrenciler aşağıdaki durumları belgelendirmeleri halinde;

a) “ 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenler, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller ile 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanların çocuklarından” belgelemeleri durumunda katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacaktır.

b)Yükseköğretim programlarına kayıt veya kayıt yenileme sırasında 01/07/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca özürlü olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, özürlülük oranı kadar indirim yapılır. Özürlü olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında özürlü olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, özürlülük oranı kadar yapılacak indirim tutarı red ve iadeler kaleminden iade edilir.

KAYIT TARİHİNDE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDAN MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olmayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtlarının yapılmasına, bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini 29 Aralık 2017 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtlarının yapılmasına, bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtlarının silinmesine ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

DERS KAYITLARI

Ders kayıtlarının öğrenci bilgi sistemi (obs) üzerinden yapılması 13-19 Eylül 2017 tarihleri

arasında yapılacaktır.

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL (İngilizce) HAZIRLIK SINIFI BAŞVURULARI

Kayıt yaptıran öğrencilerden isteğe bağlı yabancı dil (ing.) hazırlık sınıfına devam etmek isteyenlerin başvuruları, 13-19 Eylül 2017 tarihleri arasında http://kayit.bozok.edu.tr/ adresinde yer alan başvuru formu doldurularak yapılacaktır.