BOZOK ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

2017-2018 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ DERS KAYITLARI HAKKINDA

2017 – 2018 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

DERS KAYITLARI

 

Kayıt Yenileme/Ders Kayıt İşlemleri

 05.09.2017 – 17.09.2017

Tarihleri Arasındadır.

 

Kayıt Yenileme Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile halen kayıtlı olan öğrencilerimiz ders kayıtlarını http://obs.bozok.edu.tr adresinden yapacaklardır.

Birinci öğretim öğrencilerinden, normal öğrenim süresi içerisinde olan öğrenciler katkı payı/öğrenim ücretini yatırmayacaklardır.

Normal öğrenim süresini dolduran öğrenciler, ikinci öğretim öğrencileri ile yabancı uyruklu öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücretini yatırmadan ders kaydı yapmaları mümkün değildir.

Öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücretlerini Halkbank şubelerinden öğrenci numarası ile yatırabileceklerdir.

Ders kayıt haftası boyunca öğrenci ders kaydını yaptığı sürede, birim danışmanları veya öğrenci işleri ofisi çalışanları hiçbir surette öğrenciden Katkı payı / Öğrenim ücreti dekontunu talep etmeyecektir. Ancak öğrenciler, ders kayıtları tamamlandıktan sonra, öğrenimin başladığı hafta dekontlarını birimlerin öğrenci işleri ofislerine teslim edeceklerdir.

Öğrenciler ders seçerken öncelikle alttan kalmış oldukları dersleri seçmek zorundadırlar. Alttan kalmış oldukları dersleri seçmeyen öğrenciler üstten ders alamazlar.

Öğrenciler yukarda açıklanan tarihler arasında http://obs.bozok.edu.tr 'den ders kayıtları servisini kullanarak ders kayıtlarını yaparak, danışman onayına göndereceklerdir. Danışmanınızın onayıyla birlikte ders kaydınız yapılmış olacaktır.

Danışman, onayına gönderilen dersleri onaylar, siler veya ekleme yapabilir.

Belirlenen süreler içerisinde ders kaydını yaptırmayan, katkı payı/öğrenim ücretini yatırmayan ve kesin kayıt işlemini yaptırmayan öğrenciler o yarıyıl derslere devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Kayıt yenileme işlemleri mazeret kayıt yenileme tarihlerinde de devam edecektir.

Belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini borcunu ödemesine rağmen, danışmanına kesin ders kaydını yaptırmayan öğrencilerin kayıtları tamamlanmamış sayılacaktır.

Ders kayıtları bitiminden sonra Katkı paylarının / Öğrenim ücretlerinin yatırıldığına dair banka dekontları, öğrenimin başladığı hafta birim öğrenci işleri bürolarınca teslim alınacaktır.

İkinci Öğretim, Yabancı Uyruklu ve Normal Öğretim Süresini Aşmış Öğrenciler İçin Katkı Payı / Öğrenim Ücretleri

Birinci Öğretim Öğrenim Ücretleri

Toplam Katkı Payı

1.Taksit

2.Taksit

190,00

95,00

95,00

İkinci Öğretim Öğrenim Ücretleri

Toplam Katkı Payı

1.Taksit

2.Taksit

770,00

385,00

385,00

 

Birinci Sınıf Öğrencileri İçin Ders Tercihleri

Birinci sınıf öğrencilerinin ders seçimi sırasında;

ders seçerek danışman onayına göndermeleri gerekmektedir.

 Alan dışı seçmeli dersler kontenjanlı olup, ders kontenjanının dolması halinde öğrencinin alacağı dersi yönlendirme işlemi ders danışmanının inisiyatifindedir.

Alan dışı seçmeli dersler arasından ders almak istemeyen öğrenciler, bu ders yerine seçmeli dersler arasından TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ dersini seçmesi ve durumla ilgili ders danışmanını OBS sistemi veya e-posta yolu ile bilgilendirmesi gerekmektedir.