Yozgat Bozok Üniversitesi

YÜKSEKOKUL DANIŞMA KURULU

T.C.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

DANIŞMA KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet CANİKLİOĞLU

Yüksekokul Müdürü

(BAŞKAN)

 

Öğr. Gör. Hamdi KAYA

Yüksekokul Md. Yrd.

 

 

Öğr. Gör. Ahmet KILIÇ

Yüksekokul Md. Yrd.

 

Öğr. Gör. Behiye DAĞDEVİREN ERTAŞ

Çocuk Bakım ve Gençlik Hiz. Bölüm Bşk.

Öğr. Gör. Seda GÜNDÜZ BAŞÇIL

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Bşk.

 

Öğr. Gör. Betül BAŞAR KARA

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Bşk.

 

Öğr. Gör. Nida PALABIYIK

Yönetim ve Organizasyon Bölüm Bşk.

 

 

Salih SEVİM

Araştırma ve Uygulama Hastanesi Baş Müdürü

 

 

Ayşe YAŞAR

İl Milli Eğitim Şube Müdürü

 

 

Mustafa SARIOĞLU

Yozgat Bakım ve Reh. Mer. Müdür Yrd.