Yozgat Bozok Üniversitesi

YAŞLI BAKIMI PROGRAMI

       Dünyada ve Türkiye’de nüfus yapısı değişmektedir. Bu değişimin bir sonucu olarak yaşlı nüfus oranı artmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yürütülen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Türkiye’de 4.893.423 kişi yaşlı kategorisinde bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile Türkiye nüfusunun %6,8 ni yaşlı nüfus oluşturmaktadır. Yapılan projeksiyonlar bu oranın artarak % 10 nun üstüne çıkacağını göstermektedir.  Ayrıca kentleşme oranı artmakta ve geleneksel aile yapısı değişime uğramaktadır. Bu değişimlere bağlı olarak yaşlı nüfusun bakım gereksinimleri artmaktadır Bu alanda farklı boyutlarda hizmet veren meslek elemanları bulunmaktadır.  Ancak bu meslek elemanları arasında yaşlıyla uygulama boyutunda hizmeti bire bir yürütecek ve yaşlıyı bütüncül olarak ele alabilecek meslek grubunun bulunmaması nedeniyle bu hizmeti profesyonel olarak yürütebilecek ara elemana gereksinim duyulmuştur.

        Artan yaşlı nüfus ve bu nüfusun bakım gereksinimlerine karşın Türkiye de bu gereksinimi karşılayacak, yaşlıya hizmet kurumları ile yaşlı sağlığı, bakımı, tedavisi ve rehabilitasyonu alanlarında yetişmiş profesyonellerin sayısı çok yetersizdir. Bu programın amacı, bakıma gereksinimi olan ya da olmayan bütün yaşlı bireylerin bakım ve rehabilitasyonunu yapan ve onların yaşam kalitelerinin artırılmasına katkı sağlayan ara profesyonel elemanlar yetiştirmektir.

PROGRAM AMACI:

        Bu programın amacı, bakıma gereksinimi olan ya da olmayan bütün yaşlı bireylerin bakım ve rehabilitasyonunu yapan ve onların yaşam kalitelerinin artırılmasına katkı sağlayan ara profesyonel elemanlar yetiştirmektir.

KARİYER OLANAKLARI:

        Yaşlı Bakımı Programından mezun olan öğrenciler KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) den yeterli puanı alıp atandıktan sonra Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışabilmekte  ve  ayrıca özel sektörde Yaşlı Bakımı Hizmeti veren Kurum ve Kuruluşlarda da  görev alabilirler.

          Öğrencilerimiz Yüksekokulumuzdan başarılı olduktan sonra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin açmış olduğu Dikey Geçiş Sınavına girip başarılı olduğu taktirde,Hemşirelik, Beslenme ve Diyetisyen ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümlerinde  Lisans eğitimi yapmaya hak kazanırlar.