Yozgat Bozok Üniversitesi

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

         Sağlık sektörü en hızlı gelişen hizmet sektörlerinden birisidir. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan teknolojik gelişmeler ve tıp dünyasındaki dönüşümler sağlık sektörünü en önemli sektörlerden biri haline getirmiştir. Sağlık kurumları personel sayısının ve aynı zamanda uzmanlaşmanın en yoğun olduğu kurumlardandır. Sağlık kurumlarının girdisinin rahatsızlığı olan insan, çıktısının da tedavi edilmiş insan olması ve sağlık kurumlarının yılın her günü tüm gün boyunca hizmet vermesi; önemini ve sayılarını her geçen gün arttırmaktadır. Bu temel özellik ve ayrıcalıklarından dolayı sağlık sektörü, en önemli sektörlerden biri olma özelliğini taşımaktadır.

       Sağlık kurumlarının ve özellikle son yıllarda özel hastanelerin, rehabilitasyon merkezlerinin, diyaliz merkezlerinin, branş / özel dal hastanelerinin (göz, diş, kalp vb.) sayılarının artması nitellikli personel ihtiyacını da arttırmıştır. Ülke nüfusunun genç olması, üniversite ve üniversite mezunu genç nüfusun her geçen gün artması devletin istihdam politikalarını da etkilemektedir. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı istihdam politikalarına ve hizmet sektöründeki beklenen değişimlere katkıda bulunacaktır. Aynı zamanda gerekli teorik ve pratik eğitimi tamamlayacak olan mezunlarımız teknolojik anlamda ve bilimsel olarak kurumlarda meydana gelebilecek değişimlere de uyum sorunu yaşamayacaktır.

Programın Amacı

       Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı sağlık sektörünün idari alanında daha profesyonel yönetim hizmetleri sunmak ve bunun da sağlık kurumunun verdiği hizmetler bakımından toplam kaliteyi artırarak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak üzere ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlar.

İş Alanları

       Sağlık Kurumları İşletmeciliği programından mezun olanlar kamu ve özel sektörde sağlıkla ilgili kurum ve kuruluşların idari yapılarında görev alabilirler. İşletmelerin sağlık politikalarının oluşturulmasında, sağlık bilgi sistemi kurulması ve yönetilmesinde, sağlık hizmetlerinin etkin olarak sunulmasında, personelin uygun birimlerde görev almasında aktif görev alabilmekte ve aşağıda sıralanan alanlarda çalışma olanağına sahiptirler.

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Bölümler

    Açık Öğretim Programları