Yozgat Bozok Üniversitesi

ANESTEZİ PROGRAMI

ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ


PROGRAMININ AMACI
Hastaların ameliyat öncesi hazırlanmasında, anestezi ve reanimasyon uygulanmasında,
reanimasyon kliniğinde hasta tedavisinde uzman hekime yardımcı olacak sağlık elemanı
yetiştirmektir. Anestezi Teknikerleri, anestezi uzmanının direktifleri doğrultusunda;
anestezinin salimen ve rahat bir şekilde sonuçlanması için gerekenleri yapma, hastaları
anesteziye ve ameliyata hazırlama, anestezi sırasında hastayı monitörize etme, her ameliyat
öncesi anestezi cihazını ve ameliyat masasını kontrol etme, anestezi işlemi yapılacak ortamı,
malzemeyi, teçhizatı sürekli işleme hazır halde bulundurma, işlemler sırasında hastaya en
uygun pozisyonu verme, uygulanan anestezi tipini, kullanılan ilaç, cihaz, alet ve malzemeleri,
anestezi seyrini ve hastaya ait gözlem ve bulgularını anestezi takip formuna kaydetme,
anesteziye ait her türlü cihaz, alet, ilaç ve sıhhi malzemenin bakımı ve muhafazasını sağlama
gibi görevleri yürütmektedirler.
 

KARİYER OLANAKLARI
Öğrenciler Anestezi Teknikeri olarak mezun olmakta, kamu ve özel hastanelerin
ameliyathanelerinde Anestezi Teknikeri olarak görev yapabilmektedirler.
 

ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ
“Anestezi” programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS)
başarılı oldukları taktirde; Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık
Hizmetleri Lisans Programına dikey geçiş yapabilirler.